Offline MathScope.Org tại Tp.HCM lần 1 (27.11.2011)


Hôm nay, 27.11.2011 lúc 11 giờ trưa, tại quán Sinh Tố 142 (142 Lý Chính Thắng Q3 Tp.HCM), nhóm Offline MathScope.Org tại Tp.HCM đã chính thức tổ chức giao lưu lần 1. Ở đợt giao lưu này, chúng tôi chủ yếu giao lưu giữa các thành viên ở Tp.HCM trên tinh thần trò chuyện, làm quen để có thể cùng nhau tổ chức thành công buổi giao lưu vào lần sau.

Tham gia lần này có 6 người :

  1. anh Trần Phong.
  2. anh Lê Phúc Lữ.
  3. Võ Anh Khoa.
  4. Hoàng Bá Minh.
  5. Trần Lam Ngọc.
  6. Phạm Tiến Kha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: