Tuyển tập bất đẳng thức của diễn đàn MathScope


Các bạn xem link tải tại đây : http://forum.mathscope.org/showthread.php?t=22413

Tagged

One thought on “Tuyển tập bất đẳng thức của diễn đàn MathScope

  1. THUY says:

    DAY LA QUYEN SACH THUC SU HAY,CONG PHU.MONG CAC BAN TIEP TUC CO GANG DE TAO RA NHIEU SAN PHAM HAY NHU VAY VI DU HINH HOC KHONG GIAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: