LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG THỨC NHỊ THỨC NEWTON


  • Có lẽ nhị thức Newton cũng đã không quá xa lạ đối với các bạn học sinh, thế nhưng đã có ai đặt ra câu hỏi rằng nó từ đâu ra? Xuất phát từ cái gì?
  • Chương 2 của bài viết trên được tổng hợp lại từ một bài báo của một TS nước ngoài sưu tầm được. Qua đó, tôi tiến hành chọn lọc những phần cốt lõi cần nêu đến và thêm vào một số chỗ chưa được làm rõ để người đọc có cái nhìn thực tế hơn đối với công thức này.
  • Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hứng thú với bài viết này.
Tagged ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: