Offline MathScope.Org tại Tp.HCM lần 2 (26.06.2012)


Vừa qua, nhóm Offline MathScope.Org tại Tp.HCM đã tổ chức giao lưu lần 2 tại Nowzone. Kì offline lần này vẫn trên tinh thần giao lưu, làm quen giữa thành viên với thành viên, giữa mod mới và mod cũ tại Tp.HCM. Qua đó, có thể dễ dàng làm việc, trao đổi, thông tin liên lạc lẫn nhau trong việc quản lý diễn đàn, góp ý cá nhân vào lợi ích của tập thể.

Buổi offline lần này có sự góp mặt của :

  1. anh Phạm Tiến Đạt.
  2. Võ Anh Khoa.
  3. Mai Ngọc Thắng.
  4. Trần Minh Ngọc.
  5. Hoàng Bá Minh.
  6. Phạm Tiến Kha.
  7. Nguyễn Anh Huy.
  8. Nguyễn An Vĩnh Phúc.
  9. Huỳnh Phước Trường.
  10. Nguyễn Hồng Hải.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: