Category Archives: Others

Offline MathScope.Org tại Tp.HCM lần 2 (26.06.2012)


Vừa qua, nhóm Offline MathScope.Org tại Tp.HCM đã tổ chức giao lưu lần 2 tại Nowzone. Kì offline lần này vẫn trên tinh thần giao lưu, làm quen giữa thành viên với thành viên, giữa mod mới và mod cũ tại Tp.HCM. Qua đó, có thể dễ dàng làm việc, trao đổi, thông tin liên lạc lẫn nhau trong việc quản lý diễn đàn, góp ý cá nhân vào lợi ích của tập thể.

Buổi offline lần này có sự góp mặt của :

  1. anh Phạm Tiến Đạt.
  2. Võ Anh Khoa.
  3. Mai Ngọc Thắng.
  4. Trần Minh Ngọc.
  5. Hoàng Bá Minh.
  6. Phạm Tiến Kha.
  7. Nguyễn Anh Huy.
  8. Nguyễn An Vĩnh Phúc.
  9. Huỳnh Phước Trường.
  10. Nguyễn Hồng Hải.
%d bloggers like this: