Tag Archives: chuyên đề lượng giác

LƯỢNG GIÁC – MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG


     Tôi và bạn Hoàng Bá Minh (11A6 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) có tổng hợp một bộ tài liệu Lượng Giác dành cho mọi học sinh trong khối THPT. Bộ tài liệu này gồm có 9 chương (5 chương chính và 4 chương phụ), nhằm tránh tình trạng gây nhàm chán cho người đọc khi tham khảo một lượng kiến thức khá nhiều chỉ trong một cuốn sách, chúng tôi chia bộ tài liệu này thành 3 tập :

  1. Tập 1 (15/08/2011): BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC VÀ HỆ THỨC LƯỢNG (211 trang)
  2. Tập 2 (28/11/2011): PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (200 trang)
  3. Tập 3 (01/10/2011): TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA (120 trang)

     Mọi hình thức sao chép bộ tài liệu này đều là hành động không tôn trọng tác giả và tự hạ thấp bản thân mình. Chúc các bạn học tốt!

Tagged ,
%d bloggers like this: